Tillbyggnad

Du som har ett en- eller tvåbostadshus har möjlighet att göra en tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter.

Tillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgräns mot granne än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det. En sådan överenskommelse bör vara skriftlig med en enkel ritning som alla fastighetsägarna får en kopia var av.

Tillbyggnaden får inte överstiga bostadshusets(huvudbyggnadens) taknockshöjd.

Tillbyggnaden kan ske oavsett om det strider mot den gällande detaljplanen.

Tillbyggnaden kräver inget bygglov men kom ihåg att du måste göra en teknisk anmälan.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-21 11:30