Friggebod

Om du har ett en- eller tvåbostadshus får du sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar, utan bygglov och teknisk anmälan.

Friggeboden får inte vara större än 15 kvadratmeter. Om du väljer att bygga flera små friggebodar, får den sammanlagda ytan av dessa inte vara större än 15 kvadratmeter. Höjden från mark till taknock på din friggebod får inte överstiga 3 meter.

Illustration: Kiran Maini Gerhardsson, Boverket

Prata med din granne

Friggeboden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen medger det. Skriv gärna ner vad ni kommit överens om och behåll varsin kopia. Om tomten gränsar mot allmän mark som till exempel gata, park eller cykelväg måste du alltid söka bygglov om du vill placera din friggebod närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

Osäker på vad som gäller?

Kontakta stadsbyggnadskontorets kunddisk om du undrar vad som gäller för just din fastighet.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-10-24 15:52