Kolonistugor

När du planerar att bygga en ny eller ändra din kolonistuga kan du behöva bygglov.

Eftersom reglerna varierar mellan olika områden är det viktigt att du pratar med din koloniförening om vad som gäller för just ditt område. Vänd dig först till din förening för att få ett godkännande från dem.

Därefter lämnar du in en ansökan till fastighetskontoret. Om ditt förslag följer de bestämmelser som gäller för ditt område kommer fastighetskontoret att ge dig tillstånd. Om åtgärden kräver bygglov så lämnar fastighetskontoret ärendet vidare till stadsbyggnadskontoret som hanterar bygglovsfrågan.

Det är viktigt att skilja på tillstånd från fastighetskontoret och formellt beviljat bygglov från stadsbyggnadskontoret. Om åtgärden kräver bygglov får den inte påbörjas förrän stadsbyggnadskontoret lämnat ett startbesked.

Så här gör du

På fastighetskontorets webbsida hittar du ansökningsblankett och information om vad som gäller för olika koloniområden i Malmö.

Till fastighetskontorets webbsida

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-21 11:28