Staket, plank och mur

I vissa fall behöver du bygglov för att bygga ett plank eller en mur. Det avgörs av tätheten och höjden på det du vill bygga.

Du behöver inte bygglov eller teknisk anmälan för att sätta upp ett staket som är glesare än 50%.

Är staketet tätare än 50% och högre än 1,2 meter, räknas det som ett plank och då krävs bygglov.

Staket och plank

Bild1: Staket som är glesare än 50% kräver inget bygglov. Bild 2: Plank som är tätare än 50% och högre än 1,2 meter kräver bygglov. Bild 3: Plank som är tätare än 50% men lägre än 1,2 meter kräver inget bygglov.

Murar

Murar och stödmurar som är högre än 40 centimeter kräver bygglov.

Undvik bygga högre än 1,6 meter

Malmös riktlinjer säger att plank och murar inte bör vara högre än 1,6 meter. Läs mer i "Riktlinjer för plank och mur"

Sikt och trafiksäkerhet

Alla staket, plank och murar oavsett höjd eller om de kräver bygglov, måste följa regler för trafiksäkerhet och sikt. 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-10-24 15:56