Skärmtak

Om du har ett en- eller tvåbostadshus får du bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer utan bygglov. 

Skärmtakens sammanlagda yta får inte vara större än 15 kvadratmeter. Om du placerar skärmtak närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du ett godkännande från berörda grannar. Överenskommelsen bör vara skriftlig. Om inte grannarna ger sitt tillstånd måste du söka bygglov.

Om tomten gränsar mot allmän mark som till exempel gata, park eller cykelväg måste du alltid söka bygglov om du vill placera ditt skärmtak närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

Osäker på vad som gäller?

Kontakta stadsbyggnadskontorets kunddisk.

Illustration: Kiran Maini Gerhardsson, Boverket

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-10-24 15:58