Skyddad uteplats

Om du vill bygga en skyddad utesplats med mur eller plank inom 3,6 meter från bostadshuset, behöver du inte bygglov.

Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om du placerar uteplatsen, planket eller muren närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du ett godkännande från berörda grannar. Överenskommelsen bör vara skriftlig. Om inte grannarna ger sitt tillstånd måste du söka bygglov.

Om tomten gränsar mot allmän mark som till exempel gata, park eller cykelväg måste du alltid söka bygglov om du vill placera din skyddade uteplats närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

Illustration: Kiran Maini Gerhardsson, Boverket

Osäker på vad som gäller?

Kontakta stadsbyggnadskontorets kunddisk.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-10-24 15:57