Skyltar och ljusanordningar

Om du vill sätta upp en skylt eller en ljusanordning behöver du bygglov.

Det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning inom Malmös detaljplanerade områden. Om en skylt ska räknas som bygglovsbefriad måste den uppfylla krav som har att göra med storlek, placering, syfte och hur länge den ska vara uppe. 

I stadsbyggnadsnämndens Råd och riktlinjer skyltning kan du läsa mer om förutsättningar för skyltar och ljus i Malmö. Där förklaras också vad som gäller för täckning av skyltfönster, säkerhetsgaller, jalusier och markiser.

Råd och riktlinjer skyltning

Andra tillstånd kan behövas

Du behöver alltid fastighetsägarens tillstånd för att sätta upp eller väsentligt ändra en skylt. På kommunens mark behöver man ha tillstånd från polisen och ett så kallat markupplåtelseavtal med fastighets- och gatukontoret, oavsett om det krävs bygglov eller inte.

Skyltar och ljusanordningar vid allmänna vägar kräver tillstånd enligt väglagen, oavsett om det krävs bygglov eller inte.

Osäker på vad som gäller?

Kontakta stadsbyggnadskontorets kunddisk om du undrar vad som gäller för den skylt och plats som är aktuell för dig.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-10-24 15:58