Uterum

Att bygga ett helt nytt uterum med både nya väggar/inglasning och nytt tak kräver bygglov. Det räknas som en tillbyggnad om det görs i anslutning till ditt hus, och som en nybyggnad om det görs fristående.

För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag från bygglovsplikt för både tillbyggnader och nybyggnader, läs mer under rubriken "Attefallsreglerna".

Uterum i tomtgräns

Om uterummet ska placeras i gränsen mot en grannfastighet (figur 1) finns det några viktiga regler som gäller.:
Ingen del får skjuta över på grannens sida såvida det inte rör sig om en normal taksarg av en brädas tjocklek (figur 2). Vattenavrinning från byggnadens tak ska tas om hand på den egna tomten. På ritningen ska det visas tydligt hur överhänget är utformat och hur långt det sträcker sig (figur 3). Lämplig skala för detta är 1:20. Läs mer i "Råd och riktlinjer Komplementbyggnad" (länk). Tänk också på att om en av uterummets väggar eller tak ligger nära en angränsande fastighet/lägenhet kommer krav på brandskydd att ställas.

Utstakning och lägeskontroll

En placering av uterummet i tomtgräns får man oftast inte själv sätta ut. Fastighetsgränsen måste markeras av professionell utsättare. Läget på byggnaden måste även kontrolleras efter byggnation. Detta medför högre bygglovskostnad för placering i gräns än om den ligger 0,8 meter eller mer från gränsen.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-10-24 15:59