Vindkraftverk

Om du ska bygga eller väsentligt ändra ett vindkraftverk måste du ansöka om bygglov.

Bygglov krävs för vindkraftverk om:

  • det är högre än 20 meter över markytan
  • avståndet till fastighetsgränsen är mindre än vindkraftverkets höjd över marken
  • vindkraftverket monteras fast på en byggnad
  • diametern på vindturbinen är större än tre meter.

Oavsett om uppförandet eller ändringen inte kräver ett bygglov måste du göra en teknisk anmälan.

Osäker på vad som gäller?

Kontakta stadsbyggnadskontorets kunddisk.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-10-24 16:00