Arbetsplatsbesök

Under tiden som byggnationen pågår kan kommunens tekniska handläggare besöka byggarbetsplatsen på ett så kallat arbetsplatsbesök.

Vad händer på ett arbetsplatsbesök?

På arbetsplatsbesöket kontrollerar den tekniska handläggare bland annat att:

  • kontrollplanen och bygglovet följs
  • den kontrollansvarige är närvarande i föreskriven utsträckning
  • inget uppenbart strider mot byggreglerna.

Arbetsplatsbesöket är ett sätt för stadsbyggnadsnämnden att upptäcka brister eller liknande innan bygget har byggts klart. Besöket protokollförs för att kunna följas upp när byggnationen är klar och det är dags för tekniskt slutsamråd inför slutbesked.

Vem ska vara med?

På byggarbetsplatsbesöket ska alltid den tekniska handläggaren och den som är kontrollansvarig för byggnationen vara närvarande. Givetvis bör även byggherren eller dess ombud vara med, men det är inget krav.

Om du vill veta mer så kan du läsa mer information i

Boverkets kunskapsbank.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-26 12:52