Area

Uttrycket area är samma sak som storleken på en yta. Inom både detaljplan och bygglov finns det flera olika typer av areor som kan vara bra att känna till.

Byggnadsarea (BYA)

är den area som byggnaden tar upp på marken utan hänsyn till antal våningar eller höjd. Det är ytterväggarnas utsida eller konstruktionens utsida som räknas.

Boarea (BOA)

är den yta i ett hus som är användningbar för boende. Arean är helt enkelt ytan innanför ytterväggarna ( i en modern villa), med undantag för biarea.

Biarea

Med biarea (biyta) menar man oftast den del av bostaden som är bostadskomplement som till exempel ett förråd för förvaring.

Bruttoarea (BTA)

Bruttoarea är den sammanlagda ytan av våningsplanen. Bruttoarean begränsas av ytterväggens utsida.

I bruttoarean ingår indragen mellanvåning (entresolvåning).

Öppenarea (OPA)

Area av helt eller delvis öppna delar i anslutning till en byggnad, anordnade för vistelse eller förvaring. Enligt definitionen av byggnadsarea så ingår även öppenarea i byggnadsarea.

Om du vill veta mer kan du besöka Svensk standards hemsida.

Svensk standard har också tagit fram en enklare broschyr för hur du mäter din bostad. Här hittar du den (pdf, 1.8 MB).

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-19 10:03