Avfallshantering

Både boende och verksamheter producerar avfall som behöver tas om hand. Därför är det viktigt att tänka på avfallshanteringen tidigt i planeringsstadiet när du ska bygga nytt eller bygga om.

Det är i planeringsstadiet som du har störst möjlighet att påverka hur avfallshanteringen kommer att fungera i ett område. För både ombyggnad och nybyggnad av avfallsutrymmen och även för de flesta andra system krävs bygglov och bygganmälan. Det är ditt ansvar som fastighetsägare och verksamhetsutövare att det finns en fungerande avfallshantering.

Miljöhus kan också vara ett sätt att få in grönska i stadsrummet med hjälp av klätterväxter och rabatter.

Återvinningsstation och insamlingskärl för återvinning

För att ställa upp en återvinningsstation eller insamlingskärl behöver du ansöka om bygglov.

På återvinningsstationen kan du som privatperson lämna in olika typer av avfall gratis. Återvinningsstationen är ofta bemannad så du kan få hjälp med att sortera ditt avfall rätt.

Här finner du mer information om hur du söker bygglov och gör en  teknisk anmälan

 

Du kan läsa mer om avfallshantering och om hur ansvarsfördelningen ser ut på sidan Avfall & återvinning.

 

Du kan också hitta bra information om hur avfallshanteringen fungerar på

VA SYDs hemsida.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-20 13:24