Balkonginglasning

Du behöver alltid bygglov för att låta glasa in din balkong, då det innebär en fasadändring.

Infästningarna har stor betydelse och innebär att du måste kunna redovisa dessa på en ritning. I alla inglasningsärenden krävs att du anlitar en kontrollansvarig som kan intyga att arbetet sker på rätt sätt.

Vissa byggnader och områden har ett utökat skydd mot förvanskning av till exempel fasader. Kontakta stadsbyggnadskontorets kunddisk, så får du hjälp med att ta reda på vad som gäller för just din fastighet.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-12 09:04