Banderoller, vepor och flaggor

Banderoller och vepor är bygglovspliktiga och beviljas under kortare tidsperioder.

Banderoller

Banderoller är långsmala vävskyltar som placeras mellan byggnader över en gata. De sätts upp på utvalda förutbestämda platser i innerstaden för att annonsera kultur- och idrottsevenemang och särskilt intressanta händelser i Malmö. Allmän reklam tillåts inte.

Vepor

Vepor är vävskyltar med tryckta, oftast tillfälliga budskap. Oftast är de stora och placeras på fasader eller byggnadsställningar. Vepor tillåts i begränsad omfattning, då de lätt blir dominerande i stadsmiljön.

Flaggor

Du behöver, med några undantag, bygglov för fasadflaggor och flaggor på flaggstänger med verksamhetsnamn, logotyper och liknande, precis som för andra skyltar. Du behöver inte bygglov för att sätta upp nationsflaggor, flaggor med kommunvapen och liknande.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-16 16:02