Bärande konstruktioner

Med bärande konstruktion menas ett byggnadsverks bärande delar, det vill säga de delar som gör så att byggnadsverket inte rasar ihop.

Exempel på bärande konstruktioner är:

  • grund
  • stomme (ytterväggar och ev. bärande innerväggar)
  • bjälklag
  • takstolar

Dessa ska vara dimensionerade (beräknade och konstruerade) så att de klarar av den belastning som byggnaden ger upphov till. Dessutom ska de vara dimensionerade att klara vind- och snölaster och även hållfasthet i händelse av brand.

Håltagning/öppning i bärande konstruktioner

Om du ska göra större hål eller öppningar i bärande konstruktioner behöver du alltid göra en teknisk anmälan till stadsbyggnadskontoret.

Osäker på vad som gäller?

Kontakta stadsbyggnadskontorets kunddisk.

Här kan du läsa mer information om ändring i en byggnads konstruktion.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-12 09:21