Brandfarlig vara

Om du eller din verksamhet hanterar brandfarliga och explosiva varor kan ni behöva ha ett speciellt tillstånd för brandfarliga varor.

Räddningstjänsten Syd är tillstånds- och tillsynsmyndighet när det gäller hantering av brandfarliga, brandreaktiva och explosiva varor i Malmö, Lund, Eslöv, Burlöv och Kävlinge kommuner.

Om du behöver tillstånd eller inte beror på vilken verksamhet du bedriver, vilken typ av brandfarlig vara samt vilken mängd brandfarlig vara som ska ska hanteras.

Om du vill veta mer om vad som gäller kring brandfarliga varor hittar du mer information på Räddningstjänst Syds hemsida.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-19 10:03