Byggrätt

En byggrätt är den rättighet som du som fastighetsägare har att bygga på en tomt. Att ta reda på byggrätten för just din fastighet kan vara relevant om du exempelvis planerar att göra en tillbyggnad, bygga ett garage eller liknande.

När du har fått reda på byggrätten så vet du hur många antal kvadratmeter som du eventuellt har kvar att använda.

Byggrätten regleras i fastighetens detaljplan. I detaljplanen regleras även vad marken/byggnaden får användas till (exempelvis bostadsändamål), högsta våningsantal, byggnadshöjd samt minsta avstånd till tomtgräns och mellan byggnader.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-19 10:03