Checklistor, exempelritningar och riktlinjer

När du ska söka bygglov är det bra om du kan få tips och stöd tidigt i processen. Därför har stadsbyggnaskontoret tagit fram både checklistor, exempelritningar och riktlinjer för att hjälpa dig inför din ansökan.

Checklistor

Bygglovsprocessen blir mycket enklare när du redan från början vet vad du behöver skicka in tillsammans med din ansökan. Kontoret har därför tagit fram olika checklistor som har anpassats utifrån vilken typ av åtgärd du har tänkt bygga.

Läs mer och hitta checklistor på sidan Så här söker du bygglov och gör teknisk anmälan

Exempelritningar

Hur ska ritningen se ut egentligen? Och vilka uppgifter behöver du har med? Som hjälp finns våra exempelritningar där vi visar hur ritningar kan se ut för olika typer av åtgärder.

Läs mer och se exempelritningar på sidan Så här söker du bygglov och gör teknisk anmälan

Riktlinjer

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram åtgärdsspecifika riktlinjer för att underlätta för dig som sökande. Det finns till exempel en folder som handlar om plank och mur och en som handlar om fönsterbyte. Ett tips är att du tittar igenom riktlinjerna innan du lämnar in din ansökan. Det kan vara så att du inte behöver ansöka om lov för just det du har tänkt göra.

Riktlinjerna finner du på sidan Råd och riktlinjer

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-06 09:09