Dagvatten

Hur vi tar hand om dagvatten inom den egna fastigheten är viktigt att tänka på för att bland annat undvika översvämning i källaren.

Dagvatten

Dagvatten är det vatten som tillfälligt rinner på markytan. Oftast tänker man på vatten från hårdgjorda ytor så som hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. Det mesta dagvattnet är regn eller smältvatten från snö och is. Om någon står och tvättar bilen på en gata så räknas tvättvattnet som dagvatten eftersom det är vatten som tillfälligt rinner på en hårdgjord yta.

Markritning och dränering

För att du inte ska få din källare översvämmad av vatten vid kraftiga regn eller liknande är det viktigt att tänka på att marken bör ha en lätt slutning bort från byggnaden.

Vid byggnation är det därför bra om du har en markritning som visar hur vattnet förflyttar sig inom fastigheten och hur du tänker ta hand om vattnet. Detta kan du göra genom olika typer av dränering som exempelvis stenkista eller att unvika att hårdgöra stora delar av trädgården.

Läs mer om Malmö stads arbete med skyfallsanpassning:

malmo.se/skyfall

 

VA syd har samlat en rad viktig information om översvämningar: http://www.vasyd.se/Artiklar/FAQ/FAQ-oversvamning

 

Läs mer om vad du kan göra för att minska risken för att din fastighet översvämmas vid regn: https://platsforvattnet.vasyd.se/

 

 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-07 16:27