Egenkontroll

Egenkontroll innebär att en person som byggherren har utsett ska kontrollera en viss åtgärd.

Många kontroller under ett bygge eller projekt sker i form av egenkontroller och utförs bland annat av hantverkaren, men kan även ske av kontrollansvarig, byggherren eller annan sakkunnig person. Även projektering är en form av egenkontroll.

Exempel på sådana funktioner är:

  • kontrollansvarig
  • arkitekt
  • brandsakkunnig
  • antikvariskt sakkunnig
  • konstruktör.

Här kan du läsa mer om olika certifierade fackpersoner.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-16 16:09