Ekosytemtjänster

Begreppet ekosystemtjänster används för att visa den nytta människan får från naturens arbete. Som när stadens gräsmattor renar regn- och snövatten från tungmetaller och skadliga partiklar till exempel.

Ett modernt samhälle använder olika naturresurser men allt är inte ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är beroende av levande organismer. Ett ekosystem kan vara vad som helst alltifrån en murken stubbe till en hel planet. Det som definierar ett ekosystem är en avgränsad mark- eller vattenyta där levande växter, djur, insekter och mikroorganismer lever i ett kretslopp och är beroende av och påverkar varandra.

Om du vill veta mer om ekosystemtjänster och grönska i stadsplaneringen så kan du blan annat läsa mer på Miljöbyggstrategins hemsida.

 

Du kan också läsa mer i projektet C/O cities handledning för Ekosystemtjänster i stadsplaneringen (nedladdningsbar pdf).

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-19 10:03