Energi

När du söker bygglov för nybyggnad eller en större tillbyggnad kan du behöva lämna in en energibehovsberäkning. Men vad är en energibehovsberäkning och vad är energideklaration?

Energibehovsberäkning

Ibland behöver du lämna in en energibehovsberäkning när du söker bygglov. Energibehovsberäkningen är till för att visa att byggnaden klarar de uppställda energikraven. Hur mycket energi en byggnad tillåts förbruka är beroende av var i landet den är belägen och vilken typ av uppvärmning som används.

Tänk på att energibehovsberäkningen behöver utföras av person med nödvändig kompetens.

Energideklaration

Energideklarationen ger dig information om byggnadens energianvändning. Du kan använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. Energideklarationen görs av en oberoende expert på uppdrag av fastighetsägaren och deklarationen är giltig i tio år.

Här finner du mer information om bygglov och teknisk anmälan och här kan du göra din digitala ansökan.

 

Boverkets hemsida hittar du information om de energikrav som ställs.

 

Om du vill läsa mer information om energideklarationer så kan du göra det på Boverkets hemsida.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-20 13:32