Etableringsåtgärder, byggbelamring och byggbodar

När du ska bygga kan du behöva ställa upp containrar, byggbodar eller liknande.

I samband med etablering av byggarbetsplatser behöver du ofta använda delar av den egna fastigheten eller delar av närliggande fastighet till att ställa upp byggbodar, containrar eller liknande för förvaring av arbets- och byggmaterial.

Beroende på var och hur bodarna placeras kan du behöva bygglov.

Du kan läsa mer om bygglovskrav för Byggbodar här.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-12 09:10