Färdigställandeskydd

När du bygger exempelvis ett en- och tvåbostadshus finns det många saker som du behöver tänka på. Bland annat färdigställandeskydd. 

Färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden.

Byggfelsförsäkring

När den nya lagen om färdigställandeskydd (SFS 2014:227) började gälla 2014 upphävdes samtidigit den gamla lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring. Byggfelsförsäkring finns inte mer förutom i de mål och ärenden som påbörjats innan 2014 och där överprövningsprocess pågår.

Om du vill få mer information om färdigställandeskydd kan du läsa i Boverkets kunskapsbank.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-19 10:03