Fastighet

När du är i kontakt med stadsbyggnadskontoret frågar vi ofta efter din fastighet eller fastighetsbeteckning. Här förklarar vi de begreppen.

Vad är en fastighet?

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. En fastighet består av ett eller flera avgränsade markområden. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten mm.

Fastighetsbeteckning

Alla fastigheter i Sverige har en egen unik beteckning och det för att man ska vara säker på vad som gäller för just den fastigheten.

Som ett exempel har fastigheten där Malmö stadshus är placerat fastighetsbeteckningen RAPPHÖNAN 29.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-19 10:03