Förskola och skola

För att bygga nya skolor och förskolor samt inreda befintliga hus för skolverksamhet som tidigare varit något annat behövs bygglov. Exempelvis behövs bygglov för att ändra användningen i en byggnad från kontor till skola.

Att starta en förskola eller skola kräver också att du gör en anmälan till Miljöförvaltningen.

Dagis

Gammalt uttryck för Förskola.

Friyta för förskolor och skolor

Tillräcklig friyta är en viktig förutsättning för att kunna
uppnå en god kvalitet i förskolors och grundskolors
utemiljö. I Malmö stad är den ytmässiga ambitionen för förskolor
30 kvm per barn och motsvarande ambition
för grundskolor är 15 kvm per elev.

Friytefaktor för skola

Friytefaktorn är ett analysverktyg avsett att användas i bygglovgranskningen. Det kan också användas som ett planeringsverktyg i detaljplaneprocessen för att säkra att det är möjligt att uppnå en bra kvalitet i kritiska lägen. Friytefaktorn beskriver och betygsätter de kvaliteter skolgården bör ha.

Lekvärdesfaktor

Är analysverktyg för förskolor som motsvarar friytefaktor för skola.

Skola

Skola är det allmänna ordet för en institution där elever , eller studerande, under ledning av lärare kan tillägna sig utbildning. Ordet förknippas mestadels till vår svenska nioårig skolform grundskola.

Läs mer om de olika tillstånd som krävs för att driva en förskola eller för en skola.

 

Läs gärna mer om friyta, friytefaktor och lekvärdesfaktor i vår nedladdningsbara pdf "Friytor vid förskolor och skolor (pdf, 4.5 MB)".

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-20 13:38