Handläggningstid

Enligt plan – och bygglagen ska handläggningstiden av en ansökan vara max 10 veckor för ett bygglovsbeslut. Tiden kan dock förlängas max en gång med ytterligare 10 veckor som längst.

Handläggningstid är den tid det tar för handläggaren att fatta ett beslut i ärendet efter det att ärendet bedömts vara komplett. Ansökan bedöms vara komplett först då samtliga handlingar har inkommit till handläggaren för att denne ska kunna fatta ett beslut.

Normal handläggningstid för att erhålla ett startbesked för en teknisk anmälan är 4 veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan.

Vill du veta mer om bygglov och hur det går till kan du läsa om bygglovsprocessen här.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-03 11:09