Höjdsättning

Med din bygglovsansökan behöver du lämna in handlingar som visar vad du har tänkt bygga. Handlingarna behöver bland annat visa olika typer av höjder. Här är en sammanställning av några vanliga höjdbegrepp inom bygglov. 

Höjdsystem

Höjdsystemet är ett verktyg för att kunna jämföra lägesbunden information, exempelvis för att kontrollera att ditt hus har byggts på den höjd som bygglovet tillåter.

Nuvarande höjdsystem, Rikets Höjdsystem 2000 (RH 2000), blev officiellt år 2005 och är Sveriges nationella höjdsystem. Det representeras på marken av cirka 50 000 fixpunkter och har betydligt bättre nationell täckning än sina föregångare RH 00 och RH 70. Nollnivån i RH2000 definieras av Normaal Amsterdams Peil (NAP). Det är en punkt i Amsterdam som används som nollpunkt i andra europeiska länder. Nätet är anslutet till våra grannländer och beräknat enligt europeisk standard, vilket innebär att RH 2000 kan betraktas som en del av det europeiska höjdsystemet.

Markhöjd och marknivå

I samband med en bygglovsansökan som innebär att marken kommer att ändras behöver befintliga och färdiga markhöjder/-nivåer framgå av en markplaneringsritning.

Plushöjd

Punkter på en tomtkarta eller situationsplan som visar höjden över medelvattenståndet (nollnivå baseras på en viss tidsperiod där observerat medelvattenstånd bestämmer nollnivån).

Färdig golvhöjd

Färdig golvhöjd är plushöjden på det färdiglagda golvet.

Byggnadshöjd

Byggnadshöjden definieras som höjden från markens medelnivå upp till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning in mot byggnaden berör byggnadens tak. Det innebär att för hus med takvinklar upp till 45 grader räknas byggnadshöjden upp till ovansidan av taket i höjd med fasaden. Skorstenar och master räknas inte med.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-02 13:47