Idrottsanläggning

Olika typer av anläggningar för friluftsliv, utomhusträning och idrottsanläggningar finns runt omkring i vår stad. Om du funderar på att göra en aktivitetsanläggning kan det vara bra att veta vad som behöver bygglov och inte.

Att anordna, flytta eller väsentligt ändra en idrottsplats brukar kräva bygglov. Lovplikten gäller då både inom och utanför detaljplanerat område. Men det kan finnas undantag för lovplikten beroende exempelvis på hur stor anläggningen är och vilken omgivningspåverkan den har.

Om du vill kan du läsa mer om lovplikt för idrottansläggningar i Boverkets kunskapsbank.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-19 10:03