Jalusi, säkerhetsgaller och markiser

För täckande och utanpåliggande jalusier och markiser som är fast monterade och har stödben behöver du bygglov, eftersom de utgör en fasadändring. 

Jalusier, säkerhetsgaller

Rulljalusier och liknande stöldskydd ska vara väl genomsiktliga och av gallertyp. De bör inte skymma skyltningen i fönstret. Utanpåliggande och täckande varianter är som regel mindre lämpliga. Likvärdig säkerhet kan uppnås med transparenta varianter som placeras innanför fönsterglaset. 

Markiser

Markiser används i första hand för solavskärmning, men kan också förses med till exempel verksamhetsnamn. Markiser ska anpassas till och underordnas byggnaden de sitter på. Följ fönsterindelningen, och använd en kulör som passar till byggnaden. Låt eventuella tryck vara diskreta. Stora tryck och allmänna reklambudskap är olämpliga. Håll markiser rena och snygga. 

Du hittar mer information i stadsbyggnadsnämndens Råd och riktlinjer skyltning.

 

Och här hittar du  information om fasadändring och bygglov.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-06 14:16