Kontrollplan

För de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärderna ska det finnas en kontrollplan. Här förklarar vi vad en kontrollplan är och vem som är ansvarig för att en sådan finns. 

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll eller av fristående sakkunniga.

Vems ansvar är det att ta fram en kontrollplan?

Det är byggherren som är ansvarig för att det finns en kontrollplan för bygg- eller rivningsåtgärden. I de fall det krävs en kontrollansvarig ska denne hjälpa byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan. Eftersom kontrollplanen även kan omfatta projektering är det lämpligt att den kontrollansvarige involveras i ett tidigt skede.

Du kan läsa mer om kontrollplanens funktion och förutsättningar i Boverkets kunskapsbank.

 

Här kan du läsa mer om den tekniska anmälanprocessen.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-20 13:39