Kostnad och taxa

Malmö stad tar ut en avgift för handläggningen av ditt bygglov eller din tekniska anmälan.

Avgifterna beräknas med hjälp av en särskild taxa som beslutats av kommunfullmäktige.

Du hittar mer information om kostnader och tidsåtgång här.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-03 14:58