Ljusanordningar

Många skyltar och ljusanordningar lyser numera upp stadens olika utrymme på både gott och ont. Ljuset kan upplevas som en trygghet för dem som rör sig ute i området. Men ljuset kan också upplevas som störande för dem som bor runtomkring.

Vad är en ljusanordning?

I dagligt tal är en ljusanordning en anordning som sprider ljus, vilket kan innefatta många olika sorters anordningar. Syftet med en ljusanordning är att lysa upp någonting, antingen en plats, ett objekt eller en byggnad.

Det finns olika typer av ljusanordningar. De vanligaste är förmodligen gatubelysning och strålkastare på exempelvis parkeringsplatser, industriområden och liknande platser. Belysning på fasader eller skyltar kan också vara ljusanordningar. Dekorationsbelysning på konstverk eller på träd i en park är även det en form av ljusanordning.

Är det någon skillnad mellan skylt och ljusanordning?

Ibland kan det vara svårt att bedöma vad som är en ljusanordning och vad som är en skylt. Detta eftersom skyltar kan vara lysande eller belysta. För att avgöra om det är en ljusanordning eller en skylt behöver en bedömning av syftet göras. En ljusanordnings syfte är att belysa något och en skylts syfte är att framföra ett budskap.

Du kan läsa mer om ljusanordningar i Boverkets kunskapsbank.

 

Här kan du läsa mer om bygglov för skyltar och ljusanordningar.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-20 13:41