Master och antenner

Master och antenner finns av olika slag i vårt samhälle, som till exempel parabolantenn och mobilmast. En mast behöver du bygglov för att få lov att sätta upp.

Bygglov krävs för att uppföra radio- eller telemaster eller torn. Med radio- eller telemast avses en konstruktion som bär upp en eller flera antennanordningar. Tornen kan vara av många slag, till exempel telekommunikations-, vatten-, utsikts- och trafikledningstorn, radartorn och fyrar.

Kravet på bygglov omfattar inte en liten mast eller ett litet torn för bara en viss fastighets behov. En centralantenn på ett bostadshus, antenner som sätts upp av sändaramatörer eller en sedvanlig parabolantenn omfattas därför inte av bygglovsplikten.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-21 13:37