Miljöprogram

Malmö stad har höga ambitioner om en hållbar stad och har därför tagit fram olika sätt att fokusera på hållbart byggande. Det finns idag inga lagkrav, men stöd och kunskapsdelning ger mycket tillbaka.

Miljöprogram för byggnation

I malmö finns det just nu tre olika miljöprogram för byggantion igång samtidigt. Ett håller på att fasas ut (Miljöbyggprogram Syd), ersättaren har precis kommit igång (Miljöbyggstrategin för Malmö) och sista ett områdespecifikt program för Hyllie (Miljöprogram Hyllie) som i sig är en del av Miljöbyggstrategin för Malmö.

Du hittar mer information om de olika miljöprogrammen för byggnation på deras respektive hemsidor:

 

Miljöbyggprogram Syd

 

Miljöbyggstrategin för Malmö

 

Miljöprogram Hyllie

 

Miljöprogram för Malmö stad

Staden har ett generellt miljöprogram också. I programmet ingår de miljömål som staden har satt upp och målen följs upp varje år för att kunna visa hur långt staden har kommit. 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-19 10:03