Nybyggnadskarta

När du ska bygga nytt eller bygga till behöver du i många fall lämna in en situationsplan tillsammans med din bygglovsansökan. Som underlag till situationsplanen behöver du nybyggnadskartan för din fastighet. 

När du ansöker om bygglov för nybyggnad och större tillbyggnader ska det finnas med en situationsplan över tomten som visar var det är bebyggt och var du tänker bygga. Situationsplanen bör, inom detaljplanelagt område och område med sammanhållen bebyggelse, normalt vara grundad på en nybyggnadskarta.

Vad är nybyggnadskarta?

På en nybyggnadskarta finns oftast VA-anläggningar, kraftledningar, fornlämningar, servitut och nyttjanderätter markerade. I Malmö finns det två olika typer av nybyggnadskarta.

Normal Nybyggnadskarta

Kartan innehåller byggnader, fastighetsgränser, fastighetens mått, höjd mot angränsande gata, plangränser, planbestämmelser, övriga detaljplaner från primärkartan och anslutningspunkter för vatten- och avlopp (VA).

Förenklad nybyggnadskarta

Kartan innehåller byggnader, fastighets- och plangränser, planbestämmelser, illustrationslinje 4.5 m och övriga objekt från primärkartan. Förenklad nybyggnadskarta används när vatten och avlopp inte ska anslutas till fastigheten.

Tänk på att det tillkommer kostnad för nybyggnadskartan.

Osäker på vilken typ av nybyggnadskarta du behöver ha för ditt projekt?Kontakta gärna vår kunddisk så hjälper de dig.

 Här kan du läsa mer om nybyggnadskartan och hur du beställer den.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-20 10:39