Offentlig plats och markupplåtelse

Om du till exempel vill ställa upp en matvagn på offentlig plats behöver du tillstånd av både kommunen och polisen.  

Vad är offentlig plats?

Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg, parker och andra platser som redovisas som allmän plats i detaljplanerna och som upplåtits för sina ändamål.

Den offentliga platsen tillhör alla. Den ska nyttjas för en mängd olika ändamål för ett brett stadsliv. Efterfrågan på offentlig plats för uteserveringar, gatuförsäljare, gatukök, reklamskyltar och byggupplag ökar ständigt.

Fastighets- och gatukontoret

Fastighets- och gatukontoret är kommunens förvaltare av bland annat allmän plats, vilket innebär att förvaltningen kan upplåta den allmänna marken till exempelvis konserter, personalfester, försäljning med mera.

Ordningslagen bestämmer

Ordningslagen styr hur markupplåtelsen ska gå till. Lagen utgår från begreppet offentlig plats. Det innebär att all användning av mark som antingen är allmän plats eller mark dit allmänheten har tillgång eller som används för allmän trafik kräver tillstånd från polismyndighet.

I den lokala ordningsstadgan för Malmö finns vissa ordningsregler för användning av offentlig plats och allmänna försäljningsplatser i Malmö stad.

Här kan du läsa mer om hur du söker tillstånd för markupplåtelse.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-18 10:35