Pergola och spaljéer

Du behöver inte bygglov för spaljéer och pergolor.

Spaljéer och pergolor är öppna trädgårdsarrangemang som i hela sin längd har en öppenhetsgrad på 50 procent eller mer.

Pergola

Pergola är italienska och betyder pelargång eller lövsal. Redan under antiken anlades pergolor, ofta i marmor eller andra dyrbara material. I den moderna trädgårdstäppan bygger man som regel pergolan av tryckimpregnerat virke och träkonstruktionen har till främsta uppgift att stödja klängande och andra rankiga växter. En pergola kan se ut på flera sätt och även ha mer än en funktion. Det är inte heller ovanligt att träverket är helt fritt från grönska, även om man då missar en hel del av effekten med denna konstruktion.

Spaljée

Träspaljén ger ett lätt intryck med sina växelvis monterade spjälor. Fördelen med en inte helt tät avgränsande vägg är att vinden bryts ned. Bakom en tät vägg kan det ibland bildas virvelvindar beroende på var väggen är placerad och dessa virvelvindar kan i värsta fall faktiskt välta omkull väggen.

Du kan läsa mer om pergola och spaljéer i stadsbyggnadsnämndens Riktlinjer för plank och murar.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-20 13:42