Prickmark

På detaljplanens karta finns ofta områden som är markerade med prickar. Vanligtvis betyder det att marken inte får bebyggas.

Prickmark är en av många olika planbestämmelser som kan finnas på en detaljplan.

Vill du veta om din fastighet har denna bestämmelse kan du läsa mer via denna länk Vad gäller för min fastighet?

 

Och här kan du läsa mer om vad en detaljplan är.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-20 13:42