Remiss och remissinstanser

När en ansökan om bygglov lämnas in skickas den ofta på remiss. Vad innebär remiss och är det något du som fastighetsägare har nytta av?

När du skickat in din ansökan om bygglov eller liknande till stadsbyggnadskontoret är det ganska vanligt att den skickas iväg för remiss efter att ha registrerats. Detta görs för att handläggaren behöver få veta om det du planerar bygga påverkar någon annan förvaltnings område eller om det är något speciellt som vi behöver tänka på inför beslut.

Remissinstans

Remissinstans är den som får en remiss för yttrande. Våra vanligaste remissinstanser är miljöförvaltningen, fastighets- och gatukontoret, VA syd med flera. Vilka som blir remissinstanser i ditt ärende beror helt på vad din ansökan handlar om.

Vad händer med remissvaren?

En sammanställning av inkomna remissvar, tillsammans med kommentarer från din ärendehandläggare, skickas sen till dig som lämnat in ansökan. Oftast sker det tidigt i byggprocessen och det är bra eftersom det ibland kan vara så att remissvaren resulterar i att du behöver fundera om eller kanske ändra på något för att det ska vara möjligt att bygga.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-18 10:24