Renovering

Det är inte alltid så att du behöver bygglov när du ska renovera ditt hus eller plank. Men var går gränsen för bygglovsplikten?

Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick. Befintliga byggnadsverk ska skötas så att de tekniska egenskapskrav som gällde vid uppförandet fortfarande tillämpas.

Byggnader och andra anläggningar som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska tas om hand så att deras särskilda värden bevaras.

Renovering och underhåll

Ibland behöver byggnader, plank m.m. få lite omvårdnad för att hålla länge. Det kan till exempel vara att måla om eller byta ut trasiga delar. Om du inte ändrar något så är en sådan åtgärd inte lovpliktigt. Men om du exempelvis skulle byta fönster, från träram till auluminium, så kan ändringen vara bygglovspliktig.

Om du har någon fundering eller osäker om vad som gäller när du ska göra en större renovering av en fastighet eller byggnad, kontakta gärna oss på stadsbyggnadskontorets kunddisk så gör vi en bedömning.

Här kan du läsa mer om bygglov och bygglovsplikt.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-19 10:03