Rivningsanmälan och rivningslov

Om du ska riva en byggnad eller liknande på din tomt kan du behöva göra en rivningsanmälan eller ansöka om rivningslov. Men var går gränsen för vad som är en rivning?

Vad är en rivning?

Begreppet rivning innebär att du helt tar bort en byggnad, eller en del av en byggnad, med tillhörande stomme. Det räknas alltså inte som rivning om stommen står kvar, även om du tar bort byggnadens icke bärande delar både invändigt och utvändigt.

Det räknas som rivning om allt utom grunden har rivits, för att den exempelvis ska utnyttjas till en ny byggnad. Det räknas också som rivning när du tar bort endast en del av en byggnad, till exempel en veranda.

Det räknas som rivning att flytta en byggnad från en plats, till en annan. Oftast behöver du då både rivningslov på den ursprungliga platsen och bygglov på den nya platsen.

Rivningslov

Du måste ha rivningslov för att riva en hel eller delar av en byggnad inom detaljplanelagt område. Det gäller även utanför planlagt område, om det finns bestämmelser om detta i områdesbestämmelserna. Utanför planlagt område krävs det inte rivningslov men du behöver göra en anmälan när du ska riva.

Rivningsanmälan

Även om det inte krävs ett rivningslov så kan du behöva göra en rivningsanmälan. Det gäller främst i områden där ingen detaljplan finns eller om anmälningsplikten står inskrivet i en detaljplan.

Här kan du läsa mer om rivningslov.

 

Osäker på vad som gäller för dig och din fastighet? Prova först Vad gäller för min fastighet.

 

Fortfarande osäker? Kontakta vår kunddisk så hjälper de dig.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-20 13:43