Sammanhållen bebyggelse

Utanför tätbebyggt område saknas det ofta detaljplan och ibland även områdesbestämmelser som säger vad du får lov att göra inom din fastighet. Ett annat begrepp är sammanhållen bebyggelse där det kan finnas vissa krav på lovplikt.

Sammanhållen bebyggelse är i plan- och bygglagen definierad som bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Områden med sammanhållen bebyggelse saknar detaljplan och finns utanför den täta staden. I Mamö är normalt sett sammanhållen bebyggelse utpekad i vår översiktsplan som du hittar i vår stadsaltas. Men det kan finnas några få områden som också är sammanhållen bebyggelse men som inte har kommit med i översiktsplanen.

Till Malmö stadsaltas

Om du är osäker på om din fastighet ingår i sammanhållen bebyggelse kontakta gärna vår kunddisk för mer information.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-20 10:43