Skyldighet att anmäla

Ibland behöver du göra en teknisk anmälan för den byggåtgärd du har planerat att göra.

Vad innebär skyldighet att anmäla?

Även om en åtgärd inte kräver lov kan den kräva en teknisk anmälan och då får åtgärden inte påbörjas förrän anmälan är gjord och byggnadsnämnden har lämnat startbesked. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla vissa grundläggande uppgifter.

Om en åtgärd är lovpliktig räcker det med att lämna in en ansökan om lov och någon särskild anmälan ska då inte göras.

Om du vill veta mer hur anmälanprocessen fungerar kan du läsa mer på sidan Teknisk anmälanprocessen.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-12 11:28