Skyltar

Om du vill sätta upp en skylt inom detaljplanerat område behöver du i de flesta fall söka bygglov.

Vad är en skylt?

Skylt är definierat i plan- och byggförordningen, PBF, som en tavla, bildskärm, skylt, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande.

Undantag från bygglovsplikt?

Ja det finns några undantag från lovplikten som gör att det kan vara svårt att veta om du behöver bygglov för den skylt du tänkt sätta upp. Ta därför gärna kontakt med stadsbyggnadskontoret i god tid, innan du beställer eller sätter upp din skylt.

Om du är intresserad kan du läsa mer om skyltar och ljusanordningar här.

 

Boverkets hemsida hittar du information om olika typer av skyltar och ljusanordningar.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-20 13:43