Små bostäder

Nu är det enklare att bygga bostäder för unga och studenter.

Numera finns det möjlighet att bygga små bostäder för till exempelvis studenter och unga där kraven inte är lika högt ställda som vid nygbyggnation av bostäder i övrigt.

De förenklade reglerna innebär att det är möjligt att bygga små lägenheter på vindar utan krav på att de ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Även perioden för tidsbegränsat bygglov har förlängts till en period av femton år (tidigare max tio år).

Här söker du bygglov digitalt.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-03 10:52