Solenergi, solcellspaneler och solfångare

Intresset för alternativa energilösningar har ökat de senaste åren och just nu är det stort fokus på solenergi. Vad finns det för möjligheter för dig och din fastighet?

I dag har utvecklingen inom solenergi kommit långt och teknikutvecklingen går fort. Det finns många olika lösningar på marknaden vilker gör det möjligt att hitta lämpliga varianter för de flesta som är intresserade.

Vad är en solcellspanel?

Den vanligaste metoden för att procudera el från solenergi är solcell. Det är helt enkelt en kiselcell som omvandlar solljus till elektricitet. I dag är olika former av kristallina kiselsolceller den vanligaste typen av solceller på marknaden men även så kallade tunnfilmsceller förekommer.

Kiselsolceller

En kiselsolcell består av en tunn skiva av kisel med kontakter på fram- och baksidan. När solcellen utsätts för solljus polariseras den så att framsidan blir negativt laddad och baksidan positivt laddad. Metallkontakterna på fram- och baksida tar upp laddningen i form av elektrisk ström. Elen som produceras är likström som sedan omvandlas till växelström i en växelriktare för att därefter kunna användas direkt i fastigheten eller matas in på elnätet.

Tunnfilmssolceller

Tunnfilmssolcellerna består av solceller i långsmala band som ligger brevid varandra i en tunn film som bara är några mikrometer tjock. Det gör dem 100 gånger tunnare än de kristallina solcellerna. Det går därför åt betydligt mindre halvledarmaterial vilket sänker tillverkningskostnaden. De har dock något lägre modulverkningsgrad än kristallina solcellsmoduler.

Vad är en solfångare?

I ett solfångarsystem utnyttjas solens energi och värmen tas om hand med hjälp av en cirkulerande vätska.

I dagsläget är det i de flesta fall bygglovspliktigt att sätta upp solenergianläggningar i Malmö. Här kan du läsa mer om solpaneler och solenergi i Malmö. Här hittar du våra råd och riktlinjer om solenergi och arkitektur (pdf, 20.4 MB) och här söker du bygglov digitalt.

Du kan också få stöd av kommunens energi- och klimatrådgivare.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-23 14:57