Staket, plank, mur och stödmur

Vad är skillnaden på staket och plank? Och vad är skillnaden mellan mur och stödmur? Och vilka regler är det som gäller?

Staket

Staket är inhägnader av exempelvis trä, smide eller nät, med valfri täthet upp till en höjd på 1,2 meter eller som i hela sin längd har en öppenhetsgrad på 50 procent eller mer.

Du behöver inte bygglov för att sätta upp ett staket. 

Plank

Plank är högre inhägnader vanligtvis i trä, men andra material används också. Var går gränsen mellan staket och vad som räknas som plank?Jo, är inhägnande tätare än 50% och högre än 1,2 meter, räknas det som ett plank och då krävs bygglov.

Du behöver alltid söka bygglov för plank som är tätare än 50% och är högre än 1,2 meter.

Mur

En mur är också en form av inhägnad. Ofta muras murar av olika typer av block, fog och sedan är det vanligt att muren putsas. 

Du behöver alltid söka bygglov för mur som är högre än 40 cm.

Stödmur

En stödmur kan används för att exempelvis hålla undan jordmassor. Det innebär att på murens ena sida är det uppfyllt med jord och på den andra sidan är muren fri.

Du behöver alltid bygglov för stödmur som är högre än 40 cm.

Om du vill veta mer om staket, plank och murar så kan du läsa mer information på sidan Plank och mur.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-22 08:59