Stambyte

Ett stambyte innebär att rör och ledningar byts ut. Det som är viktigt när du ska göra ett stambyte är att veta vilka byggtekniska ingrepp som är aktuella.

Om något av följande planeras behöver du göra en anmälan

  • Om du byter stammar där brandcellsgränsen berörs (t.ex. mellan lägenheter).
  • Om du ändrar i bärande väggar eller balkar (vilket påverkar konstruktionen).

Några tips inför stambyten:

  • Kontakta din fastighetsägare/bostadsrättförening innan du påbörjar ditt arbete.
  • Använd branschregler för hur nya stam-/rördragningar ska utföras.

Vid renovering och installationsarbeten är det viktigt att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt. Felaktigt utförande kan leda till stora extrakostnader. För att säkerställa att arbetet görs på rätt sätt är det bra om du anlitar någon med erfarenhet och kunskap.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-26 13:02