Tak

De flesta byggnader har tak av något slag. Det finns dessutom flera begrepp inom byggnation som inkluderar tak. Här är några vanliga takbegrepp samlade.

Takfall

Takfall är den del av taket som sluttar. Exempelvis används begreppet för lovbefriade takkupor: En förutsättning för att takkupor ska få uppföras utan krav på bygglov är att kuporna upptar högst halva takfallet.

Halva takfallet

Det är takfallets längd som avgör vad som räknas som halva takfallet. Med takfallets längd menas den sträcka som på ett hus med traditionellt sadeltak sträcker sig från gavel till gavel med tillägg för eventuellt taksprång.

Taknock

Taknocken är den delen av ett sadeltak där de sluttande delarna av taket möts. Taknocken är den högsta punkten på ett tak.

Takfot

Eller takutsprång är den del av ett yttertak som skjuter ut från fasadväggen. Takfoten ska skydda fasaden mot regn.

Några vanliga typer av tak

Sadeltak är ett yttertak där två obrutna takfall är förenade uppe i taknocken och sluttar åt ett varsitt håll.

Mansardtak eller brutet tak är en variant på sadeltaket med dubbla takfall.

Pulpettak utgörs av ett enda takfall med en viss lutning. En variant påminner om sadeltaket. Då ställer man två pulpettak med olika höjd mot varandra.

Valmat tak ser ut som ett sadeltak med ytterligare takfall mot husets kortsidor.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-19 10:03